താളുകള്‍ മറിക്കുമ്പോള്‍ - Pages

Wednesday, December 15, 2010

അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത് !
സുഹൃത്തേ , ലോകനേതാകാന്മാര്‍ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാനും കൂട്ടുകാരും ഇറങ്ങുകയായി ... കാവുകളുടെ കാവലാളായി .. ബോധവല്‍ക്കരണത്തിന് .......... ചിത്രീകരണ മത്സരങ്ങളും കൂട്ടായ്മകളും ആയി ...
ബോധവല്‍ക്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളോട് സഹകരിച്ച് എന്റെ സമീപ വിദ്യാലയമായ  
തിരൂര്‍ ഗവ.  ബോയ്സ് ഹൈ സ്കൂളിലെ  കൂട്ടുകാരുടെ മികച്ച രചനകള്‍ ഇതാ . .
സഞ്ജയ് കൃഷ്ണ - 8 - B

ഭരത് രാജ് -10-L                                                                                                                                                                         

1 comment:

 1. Hello,

  I am trying to find information on the sacred forests. Found this blog informative and would like to know more. Especially about the poster here:

  http://kavukal.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

  etc.


  please mail me at getbkb at gmail.com

  ReplyDelete